top of page

'Taong Mapagkakatiwalaan'

Kilala mo ba kung sino siya?


Pero pumili ka ng mga taong tutulong sa iyo . Dapat mayroon silang kakayahan sa paghuhukom, may takot sa Dios, mapagkakatiwalaan, at hindi tumatanggap ng suhol... (Exodus 18:21)

Ang lahat ng mga katangian na ito ay napakahalaga, at ang mga ito ay parte ng ugali ng isang taong gustong maglingkod sa Diyos, gayunpaman, pag sinabing “taong mapagkakatiwalan” mapapaisip tayo sa kung ano ba ang totoong kahulugan nito.


Ang isang taong mapagkakatiwalaan ay may isang salita at siya ay marangal at matuwid sa lahat ng kanyang ginagawa; hindi niya tinatakbuhan ang kanyang mga responsibilidad, sa kabiligtaran, inaako niya ito ng may katatagan at dedikasyon.


Ang isang taong mapagkakatiwalaan ay pinaparangalan ang kanyang buhay may asawa, Siya ay tapat at walang tinatago, kaya siya ay mapagkakatiwalaan. Siya ay nagkakamali katulad ng iba. Pero hindi niya tinatakasan ang kanyang mga pagakakamali, ni hindi niya ito sinisisi sa iba: at higit sa lahat, ang taong mapagkakatiwalaan ay handang makinig at matuto.


Pagpalain kayo ng Diyos at ang lahat ng Kanyang lingkod sa buong mundo!


Bishop Domingos Siqueira

Kommentare


bottom of page