top of page

Isang digmaang hindi nakikita

Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo?


Bawat tao ay nasa walang tigil na digmaan at hindi ito maiiwasan, kailangan natin itong harapin. Ito ay isang digmaang hindi nakikita sa pagitan ng damdamin (laman) at ng Espiritu.


"Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi baʼt ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nʼyo?" (Santiago 4:1)

Gusto kong matanggap ang Banal na Espiritu pero ninanasa ko parin kung anong mayroon ang iba;

Gusto kong matanggap Banal na Espiritu pero naiingit parin ako;

Gusto kong matanggap ang Banal na Espiritu pero nakikipaglaban at nakikipag-away parin ako para magkaroon pa ng mas higit pa;

Gusto kong matanggap ang Banal na Espiritu pero humihiling parin ako sa Diyos ng mga bagay para sa pansarili ko;

Gusto kong matanggap ang Banal na Espiritu pero kaibigan ko parin ang mundo at ang mga bagay na meron ito.

(Santiago 4:2-4)


Hangga't hindi napagtatagumpayan ng isang tao ang sarili niyang damdamin, hindi niya matatanggap ang Banal na Espiritu.


Kung tutuusin, siya ay nagseselos at nararapat na Siya lang ang tanging nasa ating buhay dahil siya ang Diyos.


"Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng Kasulatan, “Ayaw ng Espiritung pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya.” (Santiago 4:5)

May iisa lang na paraan para mapagtagumpayan ang digmaang ito na hindi nakikita at matanggap ang Banal na Espiritu: Ito ay sa pamamagitan ng paglilinis ng sarili.


"Lumapit kayo sa Dios at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo nang malinis. At kayong mga nagdadalawang-isip, linisin nʼyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nʼyo. Palitan nʼyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon, at itataas niya kayo." (Santiago 4:8‭-‬10)

Magkakaroon tayo ng Ayuno ng Pagpapakabanal para sa bautismo ng Banal na Espiritu

Ihanda ang iyong sarili! Ito ay mula April 11 hanggang May 1Pastor Alexandro Silva


Gusto mo bang basahin ito sa english? Pindutin lamang ang link na ito---> https://www.uckg.org.ph/post/an-invisible-war


Comments


bottom of page