top of page

Monumento ng sarili mo“…Pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan… 1 Samuel 15:12

Iniisip ko na ang social media ngayon ang kumakatawan sa imahe na itinatayo ng marami para sa kanilang sarili na nanglilinlang at nalilinlang… (2 Timoteo 3:13)


Ginagamit nila ang internet para i-promote ang kanilang imahe, ang monumento ng kanilang sarili at hindi para ipromote ang Panginoong HesuKristo.


Ang imahe na ipinapangako nila sa kanilang mga tagasunod na sumusuporta sa kanilang panlilinlang at nagpapataas na kanilang ego at pride ang nagpapatisod sa karamihan at nagpapalayo sa kanila sa Diyos.


Ang imaheng ipinapakita nila sa kanilang social networks ay madalas na kinalulugdan ng mga tao ngunit ang Diyos lang ang nakakaalam kung sino talaga sila sa loob at sa pinakamalaking bahagi, pinapatotoo namin na anuman ang mga nasa social networks ay hindi totoo!


Ngunit bakit nga ba kailangan ni Saul na magpatayo ng imahe para sa kaniyang sarili? Hindi ba para mapanatili niya ang hitsura na ang lahat ay maayos sa harapan ng mga tao, tulad ng sa kasamaang palad ay nakita natin sa mga humawak ng araro at lumingon sa likod sa pamamagitan ng social media?


Ito ay isang panibagong babala na ipinakita ng Diyos sa akin ngayon at ibininabahagi ko ito ng may takot.


Roberta Kelly Oliveira

Comments


bottom of page