Search
  • UCKG Philippines

'Wala nang silbi pang maghanap'Sinabi sa kanya ni Jesus, “Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko.(JUAN 14:6)


Napakalinaw na sinabi ng Panginoong Hesus na Siya lang ang daan, dahil tanging sa Kanya lang may katotohanan, buhay at kasiyahan para sa kaluluwa. Wala nang silbi pang maghanap ng ibang paraan para maabot ang Diyos; tanging ang pagtanggap sa Kanyang sakripisyo, pagtalikod sa kasalanan at mamuhay ng isang buhay na sakripisyo para sa Kanya - iyon ay, sa pamamagitan ng pagtanggi sa sariling kalooban- na tayo ay matatanggap ng Amang nasa Langit.Mrs. Ester Bezerra

0 comments

Recent Posts

See All

Paano nangungusap ang Diyos sa iyo?

Noong ika-4 ng Nobyembre taong 1995, pinatay ni Yigal Amir, isang Israeli at debotong estudyante ng batas ng mga Hudyo, ang Punong Ministro ng Israel na si Yitzhak Rabin sapagkat, inaangkin niya, na s