top of page

Ang Panginoon ng mga Hukbo


Sinasabi pa ninyong kayoʼy mga mamamayan ng banal na lungsod, at nagtitiwala kayo sa Dios ng Israel, na ang pangalan ay Panginoong Makapangyarihan.” Sinabi niya sa inyo, “Sinabi ko na noon pa kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. At itoʼy aking isinakatuparan.

(Isaias 48:2 - 3)


Sinabi na ng Diyos sa Kanyang mamamayan na nilikha Niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Salita Niya at pinili niya ang Banal na Lungsod upang ihayag ang kaligtasan doon sa pamamagitan ng Kanyang Anak. Gayunpaman, marami ang ayaw tanggapin Siya bilang Tagapagligtas. Ang gusto lang nila ay gamitin ang pangalan Niya at ang Bayan para sa sariling kapakinabangan at binabalewala ang plano Niyang ibalik ang mga kaluluwa ng mga naliligaw.

Mrs. Esther Bezerra

Comentários


bottom of page