top of page

'Ang mga bagay na walang kabuluhan ay ang mga kagustuhan ng puso'


Ang mga bagay na walang kabuluhan ay ang mga kagustuhan ng puso. Imposibleng maiugnay ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Hihinto ba tayong maglingkod sa Diyos o hihintong paglingkuran ang sarili, alin lang sa dalawa.


Ang mga walang kabuluhan ay humikayat ng papuri, paghanga at paggalang. Ang mga vanity ay bunga ng kaluwalhatian ng mundong ito.


Sinabi ng Panginoong Hesus na dapat tayong pumili kung saang mundo nating gustong manirahan. Itong mundo ba na puno ng mga walang kabuluhan o sa mundo Niya na walang lugar para sa walang kabuluhan.


Gumawa na ng desisyon si Lucifer. Ikaw?


Mrs. Cristiane Cardoso

Comments


bottom of page