top of page

Ang Kaluwalhatian ng Bagong Templo

Basahin at i-meditate ang mensaheng ito...


Magiging mas maganda ang bagong templo (makalangit) kaysa sa dati (makamundo). At bibigyan ko ang lugar na ito ng kapayapaan at mabuting kalagayan sa buhay. Ako, ang Panginoong Dios, ang nagsasabi nito.” Hageo 2:9

Bilang tayo ang templo, nauunawaan ko na ang unang templo ay ang tao na nabuo mula sa mga magulang, na ang karamihan ng kaluwalhatian ay, kung ano ang ibinibigay ng mundo (kayamanan, relasyon at iba pa); at ang pangalawang templo ay ang mga nabuo mula sa Diyos at, siyempre ang Kaluwalhatian nila ay mas dakila, pangwalang-hanggan, panglangit, kaligtasan!


Nagiging mas malinaw pa ito kapag babasahin natin ang sinabi ni Pablo:


Mayroong mga katawang makalangit, at mga katawang makalupa, subalit iba ang kaluwalhatian ng makalangit, at iba naman ang makalupa. I MGA TAGA-CORINTO 15:40

Bishop Guaracy Santos

Comments


bottom of page