top of page

Ang Asin ng MundoKayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo…" Mateo 5:13

Kapag ang isang taong hindi uhaw ay kumain ng maalat na pagkain, agad-agad na mauuhaw siyang uminom ng tubig.


Gayundin, ang pastor ay ang asin na nagbibigay ng uhaw sa mga tao para kilalanin at tanggapin ang Banal na Espiritu.

Kapag ang pastor ay umakyat sa altar, dapat magkaroon siya nitong pananaw na gisingin at pauhawin ang mga tao sa malinaw na tubig na ito…


Dahil ang bautismo sa Banal na Espiritu ay hindi lang isang magandang ideya, hindi ito pinagpipilian, ito ay kinakailangan higit pa sa dugo na dumadaloy sa ugat, higit pa sa hangin na ating nilalanghap, dahil kapag natapos ang lahat ng ito at ang tao ay namatay nang wala ang Panginoong hesus, siya ay mapapahamak!


Bishop Sergio Corrêa


Comments


bottom of page