top of page

4 na bagay na sinabi ng Diyos kay Jacob na gawin


4 na BAGAY na sinabi ng Diyos kay Jacob na dapat niyang gawin para mapatatag ang kanyang buhay sa lahat ng paraan pero marami ang hindi nakakaalam nito:

Ngayon, sinabi ng Dios kay Jacob, “Maghanda ka, pumunta ka sa Betel at doon manirahan. Gumawa ka roon ng altar para sa akin, ang Dios na nagpakita sa iyo.... (Genesis 35:1)

1 - Maghanda ka ( gamitin mo ang iyong pananampalataya, lumabas sa iyong comfort zone...)


2- Pumunta ka sa Betel ( panatilihing buhay ang iyong panata, tuparin mo ang iyong salita)


3- Doon manirahan ( manatili sa Altar)


4- Gumawa ko roon ng Altar para sa Akin (Unahin ang komunyon sa Diyos, sundin ang gusto ng Diyos)Bishop Julio Freitas

Comments


bottom of page