Search
  • UCKG Philippines

Ang buhay na nakatayo sa Bato


"Panginoon, kayo ang aking matibay na batong kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking Tagapagligtas na nag-iingat sa akin." Salmo 18:2

Kapag tunay mong kilala ang Diyos, ang buhay mo ay nakatayo sa bato. Ikaw ay ligtas at malakas. Walang anumang makakapagpabagsak sa iyo. Makaranas ka man ng bagyo, manatili kang magtiwala sa Diyos na nagpapalaya, at tinatamasa ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsunod ng Kanyang Salita, na naglalagay sa iyo sa Kanlungan ng Kanyang Kaharian ng Kapayapaan. Mrs. Ester Bezerra

0 comments

Recent Posts

See All

Paano nangungusap ang Diyos sa iyo?

Noong ika-4 ng Nobyembre taong 1995, pinatay ni Yigal Amir, isang Israeli at debotong estudyante ng batas ng mga Hudyo, ang Punong Ministro ng Israel na si Yitzhak Rabin sapagkat, inaangkin niya, na s