Search
  • UCKG Philippines

'Paano hindi matakot?'

Basahin at i-meditate ang mensahe sa araw na ito.


Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot, o sa palaso ng mga kaaway, o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. (Salmo 91:5-6)


Kung isinuko mo na ang buhay mo sa Kamay ng Diyos, wala kang dahilan para matakot. Ngayon, ikaw ay nasa ilalim na ng responsibilidad ng Makapangyarihang Diyos, na masayang alagaan ka ng may pagmamahal ng Perpektong ama.


Mrs. Ester Bezerra

0 comments

Recent Posts

See All

Paano nangungusap ang Diyos sa iyo?

Noong ika-4 ng Nobyembre taong 1995, pinatay ni Yigal Amir, isang Israeli at debotong estudyante ng batas ng mga Hudyo, ang Punong Ministro ng Israel na si Yitzhak Rabin sapagkat, inaangkin niya, na s