top of page

'Paano hindi matakot?'

Basahin at i-meditate ang mensahe sa araw na ito.


Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot, o sa palaso ng mga kaaway, o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o sa araw. (Salmo 91:5-6)


Kung isinuko mo na ang buhay mo sa Kamay ng Diyos, wala kang dahilan para matakot. Ngayon, ikaw ay nasa ilalim na ng responsibilidad ng Makapangyarihang Diyos, na masayang alagaan ka ng may pagmamahal ng Perpektong ama.


Mrs. Ester Bezerra

0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page