top of page

Ang Kahulugan ng Sumpaan


Sumumpa agad si Jacob na nagsabi, “ Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makakabalik po akong muli sa bahay ng aking ama na walang masamang nangyari sa akin, kikilalanin ko po kayong aking Dios. Ang bato pong ito na itinayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang ikasampung bahagi ng lahat ng ibibigay nʼyo sa akin.” Genesis 28:20 - 22

Ilang beses nating makikita sa tagalog na bibliya ang salitang "sumpaan", gayunpaman sa Hebreo, may ginagamit na iba't-bang salita sa kasong ito, tulad ng: brit, letzaveâ, nishbah..., at ang bawat isa ay may kanya kanyang ipinapakita na mga mahahalagang detalye.


Sa kasong ito ni Jacob - Genesis 29:20 makikita ang salitang "נדר - Neder" na ang ibigsabihin ay pangako, ang pangako sa salita mismo na hindi maaaring baliin.


Ayon sa diksyonaryo ng bibliya sa Hebreo ang salitang ito ay ginagamit lamang para sa "sumpaan sa Diyos at sa kasal"


Unang beses lumabas ang salitang "Neder" sa mensaheng ito, hindi na ito nabanggit pa simula noon, dahil ito ay sa pagitan lang ng Diyos at ni Jacob, isang bagay na kusang loob, na iniwan ng Diyos sa kanya.


Bishop Macedo

Comments


bottom of page