top of page

Ang bagong langit at bagong lupaNgunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan nʼyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay nang mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya. 2 Pedro 3:13‭-‬14

Ang pangako ng Diyos ay magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Lahat ng makakarating sa mundong ito ay makakakilala ng isang makatarungan at mapayapang mundo. Ngunit ang mga naglilingkod lamang sa Kanya ng tapat at pinaparangalan Siya sa kanyang buong isipan at gawa ang makakarating dito.


Mrs. Ester Bezerra

Comments


bottom of page