top of page

'Di makatarungan!'At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi. Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng Anak ng Tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa?” Lukas 18:7-8


Karapatan ng mga pinili ang magkaroon ng hustisya, pero hindi ibigsabihin na kusang mangyayari ito sa kanila. Kailangan nilang ipakita ang kanilang pananampalataya sa Salita ng Diyos, kailangan nilang tumawag sa Diyos nang walang tigil, araw at gabi, tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus.


Wala nang higit pang mas kailangan ng hustisya kaysa sa mga huling araw na ito. Naniniwala ako na tayo ay nasa tamang panahon para gumawa ng malakas na pagsigaw sa buong mundo para mangyari ito.


Dapat mayroong kaibahan sa pagitan ng mga pinili at sa mga hindi, sa pagitan ng matuwid at ng masama.


Bishop Domingos Siqueira


Comments


bottom of page