top of page

Nauubusan na ng Oras


Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili nang alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw.” Mateo 6:34

Bakit ba tayo nag-aalala sa kinabukasan?


Bahala na ang bukas na mag-alala para sa kinabukasan. Dahil hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas.Para bang sinasabi ni Jesus na: "hindi pa naman dumarating ang bukas, huwag mo ng alalahanin ang hindi pa naman nangyayari"PAG-AALALA : Nag-aalis ng kapayapaan (mental,moral or physical) sa sarili o magulong isipan.Commentaires


bottom of page