top of page

'Gaano karaming oras pa ang natitira sa atin?'Abala ang mga tao sa paghahanda ng maraming bagay… tulad ng posisyon, ari-arian, titulo at iba.

Ganunpaman, inutusan tayo ng Banal na Espiritu na ihanda ang ating sarili sa iisang sandatang kaisipan:


Kung paanong si Cristo ay nagdusa sa laman ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip, sapagkat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. (1 Peter 4:1-2)


Maikling panahon na lamang ang natitira sa atin, at ganun rin sa ating pisikal na buhay, kaya dapat na:


- Ihanda natin ang ating isipan, isipin ang mga bagay na maka-Diyos;

- Ingatan ang mga kaisipan;

- Maging handa na magdusa para kay Hesus;

- Isuko ang lahat para sa bautismo ng Banal na Espiritu

- Maging handa at magbantay palagi

- At panatilihin ang kaligtasan hanggang wakas.


Magkita tayo sa UCKG o sa kahariaan ng Langit
Bispo Júlio Freitas


Comments


bottom of page